УНИВЕРЗАЛНИ ПРАВИЛА

Vinum dementat et sapientes – Виното и мудрите ги побудалува.       Лат.поговорка Цени го човекот кој ти укажува на твоите грешки како да ти открил скриено богатство -цени го мудрецот кој ти ги покажува животните опасности.     Дамапада Во својата борба со алкохолната болест, секој апстинент треба да ги почитува универзалните правила кои се применуваат во сите […]

ДА НАУЧИМЕ ДА ГИ ПОЧИТУВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА БОРБА АЛКОХОЛНАТА БОЛЕСТ

Навиката не можеш едноставно да ја фрлиш низ прозорец, туку треба полека и внимателно да се спушта по скалите.     Твен Кога на мојата врата напишав: “Оставете ги своите навики и традиции пред да влезете” – никој не се осмели да тропне на вратата.     Гибран За да се постигне посакуваната цел – победа над алкохолното зло […]

ПОТРЕБНО Е ГОЛЕМО ТРПЕНИЕ ПРИ РЕШАВАЊЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ

Лесно е да се поднесат несреќите, ако човекот е наоружан со трпение      Публиј Сир За постигнување на вистински успех во борбата со алкохолот и алкохолната болест, сите ние треба да имаме големо трпение, бидејќи често се случува, заради нашата нетрпеливост нештата да ги измениме веднаш во наша полза, резултатите да изостанат или да не го […]