“СЕКОЈ ШТО Е БОЛЕН, СО САМОТО ТОА Е И ЖРТВА?”

% – Втора причина зошто некои луѓе сметаат дека алкохолизмот не е болест е тезата дека, секој што е болен, со самото тоа е и жртва. Луѓето имаат тенденција на болеста да гледаат како нешто што ги снашло, како на состојба над која тие немаат никаква контрола,  како  несреќен случај кој им го наметнала несреќната […]

АЛКОХОЛИЗМОТ – БОЛЕСТ ИЛИ СТИЛ НА ЖИВЕЕЊЕ?

% Вакви примери, каде апстинентите се жртви на некоја чудна, нагласена одбивност кон Клубот на лекувани алкохоличари има многу. Многу ми смета тоа што луѓето кон клубот се однесуваат како кон место кое е заразено од најстрашна болест, така што честопати само спомнувањето на клубот, предизвикува презир и одбивност кај луѓето. За тоа што човек […]

КЛА ВО ОЧИТЕ ОД НАШИТЕ “ПРИЈАТЕЛИ”

% Откако моите роднини и пријатели дознаа дека го посетувам Клубот на лекувани алкохоличари, се убедив дека повеќето од нив на клубот гледаат со други очи, сосема поразлични од моите, дека да се дознае тоа изгледа е многу срамно и штетно, дека е исто како да се дознало нeшто најлошо за мене – иако мислам дека откако почнав […]

КЛУБ НА ЛЕКУВАНИ АЛКОХОЛИЧАРИ – ШТО Е ТОА?

Луѓето многу малку или воопшто не ги знаат состојбите со алкохолизмот и затоа, во последно време, се почесто и почесто се извртуваат тезите, така што се погласни се оние, јас би рекол некомпетентни луѓе, кои тврдат дека алкохолизмот е само стил на живеење, а не болест. Својата теза веројатно ја градат на фактот што во Клубот на лекувани алкохоличари не се […]

МАСОВНО ЛУДИЛО

% На сите луѓе, кои ја видоа оваа глетка со пијаниот човек, на најперфиден начин им се внесуваше во главата изопачена вистина, дека уништувањето на човекот не само што не е забрането, туку дека тоа е нормално, па дури и корисно. Фестивалот на пивото и сите други места каде се точи алкохол се посебен доказ […]