САМООЧИСТУВАЊЕ

% “Господа безгрешни”, имате право кога верувате дека на светот вие сте најсовршени и највредни, дека ниту еден човек не е посовршен и поголем од вас, но знајте дека многу се лажете кога мислите дека на светот има, макар и еден човек, кој е поневреден и понизок од вас. Како што ја носите тежината на […]

28 ОКТОМВРИ, ПРАЗНИК ЗА ГРАДОТ ПРИЛЕП – ДВЕ ГОДИНИ ОД ПОСТОЕЊЕТО НА КЛУБОТ НА ЛЕКУВАНИ АЛКОХОЛИЧАРИ “ВИКТОРИЈА”

Дали е можно човек да се чувствува добро, да му се радува на животот, кога секојдневно, од сите страни, наидува само на лошо? Од свое лично искуство целосно сум убеден дека, нормален човек може да биде среќен и задоволен од животот, само ако се наоѓа опкружен со среќни луѓе. И, сосема логично, тоа подразбира желба […]

УСЛОВ ЗА УСПЕШНО ЛЕКУВАЊЕ

% За да има успех во лекувањето на алкохолната болест, човекот мора тоа да го сака, да го прифати лекувањето, барем на некое ниво. А за да сака да се лекува, тој мора претходно да признае дека тоа му е потребно. Со други зборови, човекот мора, барем на некое ниво, да признае дека има маани и […]

АЛКОХОЛИЗМОТ – БОЛЕСТ НАД СИТЕ БОЛЕСТИ

% Во мојата фантазија, една по една, се јавуваат сликите на моето бедно минато. Јасно се потсетувам каков бев тогаш. Во тие моменти ме плиснува полнотата на животот и ме исполнува тага до болка. Разликата меѓу мене, каков што бев некогаш и каков што сум сега, е огромна. Некогаш од сите страни бев обвиен со […]

“ГОСПОДА БЕЗГРЕШНИ”

% Затоа, “Господа безгрешни”, сите вие што иронично се потсмевате и се однесувате како божем сте зачудени што сум стигнал до тоа дереџе; и сите вие кои отворено ме советувате да престанам да го посетувам Клубот на лекувани алкохоличари, за божем да го зачувам, по вашето длабоко убедување, сопствениот, уште повеќе да го зачувам авторитетот на моите […]

НАМ НИШТО НЕ НИ ПРИПАЃА

% На прв поглед изгледа дека е во право, но заборава дека, прво, животот не е блок за цртање и дека грешките и гревовите не се нацртани со молив, за кои може да се употреби гума за бришење за да ги снема, како воопшто никогаш да не постоеле, дека тие секогаш ќе живеат во срцето […]

СТРАВ ОД САМОКРИТИКА

% Во реалноста, досегашните анализи на алкохолната болест откриваат разни причини од кои се гледа, дека е исклучително тешко да се пристапи, да се дојде во контакт со голем број алкохоличари, да не зборуваме за почеток на нивно лекување. И дали воопшто лекувањето на алкохолната болест кај овие луѓе, кои се возгордеани и лоши и без […]