МУДРОСТИ – ПАРИ, ПАРИ

– Луѓето подлабоко се поклонуваат на дисаѓи полни со пари, отколку на глави полни со мудрост.    Козби – За човек да биде независен и непристрастен, треба да има полни џебови со пари.   Лиен – Полесно е парите да ги стекнеш, отколку да ги зачуваш.    Монтењ – Парите не ја прават среќата, но спречуваат многу несреќи.    Др.Џонсон […]

МУДРОСТИ – МИНАТО

– Ни со нозете, ни со желбите не треба да се помине повеќе од што е возможно.  Епиктет -Особина на мудрецот е да биде умерен и во тоа што на сите им е дозволено.   Јувенал – На едно стебло гради само едно гнездо.   Теокрит – Среќата сама од себе се руши кога ќе ги премине дозволените […]

35 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА КЛУБОВИ НА ЛЕКУВАНИ АЛКОХОЛИЧАРИ ВО МАКЕДОНИЈА

           Во почетокот на 2010 год. Здружението на клубови на лекувани алкохоличари на Македонија (ЗКЛАМ) ќе наполни 35 години од неговото постоење. Резултатите од активностите на ЗКЛАМ и резултатите кои се постигнати и кои денес несомнено ги постигнува секој Клуб на лекувани алкохоличари (КЛА) поединечно, се за секаква почит и пофалба. Во таа смисла, посебна почит […]

БЛАГОДАРНОСТ

% Сосема за крај, да кажам дека се обидов и, мислам дека успеав, последниве осум години добро да ги искористам. Покрај тоа што го научив за алкохолот и уништувачките последици од него, многу подобро се запознав себе си, така што очигледна е големата разлика помеѓу стариот и новиот начин на моето размислување за алкохолот и за […]

НАПОМЕНА

% За крај, уште еднаш им напоменувам на читателите или слушателите на моите текстови, дека треба да бидат крајно внимателни во задоволувањето на нивните страсти, кои водат кон расипничка и разуздана слобода, а со тоа најлесно одат кон алкохолната болест, за да не се случи оклопот што ги заштитува нивните доблести да попушти тогаш, кога […]

УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ

% За луѓето најдобро да ги осознаат сите активности што ги има во Клубот на лекувани алкохоличари, во борбата на секој апстинент со алкохолната болест, за презентирање на правата вистина за клубот, за афирмирање на Клубот на лекувани алкохоличари како единствено место за успешно лечење и одржување на трајна апстиненција од оваа опака болест, најголем […]

ДА СЕ БИДЕ ПОБЕДНИК

% Во размислувањето на “господата безгрешни” постои тенденција, луѓето кои посетуваат психијатар или Клуб на лекувани алкохоличари, да ги сметаат за фалични, за ненормални, мислат дека тие луѓе се многу поинакви од обичните луѓе. Но, тоа не е точно. Дали тоа некому му се допаѓа или не, но вистината е дека психијатарот гледа исто толку […]