ЗАБЛУДИТЕ НА АЛКОХОЛИЧАРИТЕ

% Од сите заблуди во врска со лекувањето на алкохолната болест и улогата на Клубот на лекувани алкохоличари во тоа лекување, најјако и најубедливо, во исто време и најпогрешно, е верувањето на алкохоличарот, дека само по неколку посети во клубот буквално е излечен и дека има големи промени во неговите погледи и однесување кон алкохолот, […]

БЛАГОДАДТА ОД ПОСЕТАТА НА КЛУБ НА ЛЕКУВАНИ АЛКОХОЛИЧАРИ

% Најважно е што сонот ми помогна да ја сфатам вистинската улога на Клубот на лекувани алкохоличари, во животот на секој лекуван алкохоличар. За да може да ги почувствува благодетите што ги пружа Клубот на лекувани алкохоличари, пред да почне да се лекува, алкохоличарот треба да се запознае со сите активности, што ги има во […]

ПУКНА ЃАВОЛОТ

% Дотогаш чудните, бледи, искривени лица од присутните луѓе, почнаа да добиваат нормален човечки лик и во нив, ги препознав моите поранешни браќа по алкохол. Но сега, во улога на поротници, сите едногласно викаа: “Смрт за ѓаволот, смрт за алкохолот, смрт за злото.” Кога виде дека остана сам, бидејќи сите негови дотогашни следбеници се приклучија […]

НАДЕЖ ЗА СПАС

% Не можев да претпоставам, ниту да очекувам, дека случајно изговорените зборови, можат да предизвикаат такво дејство. Како полето на смртта, прекриено со мртвите коски од луѓето, да се затресе од допирот на духот, а вкочанетите коски се размрдаа. Непромислено ги изговорив зборовите на љубов и сожалување, зборови од кои секој можеше да извлече корисна […]

УКАЖУВАЊЕ НА ГРЕШКИТЕ

% Зборував полека, на почетокот на секоја реченица го подигав, а на крајот го спуштав гласот. Ова прекинување на мојот говор, ова спуштање на гласот кога завршував една реченица и повторното подигање кога започнував нова, беше потполно природно, иако во него имаше голема драматичност и кај луѓето, без сомнеж, мораше да предизвика впечаток дека е […]

ПРИФАЌАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

Почувствував топлина во срцето, почувствував чудна сила што ја добив од мојот спасител, почувствував потреба и силна желба одговорноста за сите мои глупости и пропусти, за сите мои лоши постапки од минатото, да ја земам во свои раце. Некој тивок, непознат глас, со шепот ме охрабруваше: “Со Божја помош, со помош на прекрасен човек, кој […]

СПАСИТЕЛОТ – АНГЕЛ БОЖЈИ

Тогаш се случи големо чудо. Силна светлина ја осветли судницата, а нечија рака, татковски ме потчукна по рамото. Исплашено се завртив, да видам: што е тоа? Зад мене, наредени како војници, со насмеани лица, спремни за борба, стоеја колегите од Клубот на лекувани алкохоличари, а пред нив, како џин, како Ангел Божји, стоеше нашиот терапевт […]