ПРАВИЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ЦВРСТА АПСТИНЕНЦИЈА

Vinum dementat et sapientes – Виното и мудрите ги побудалува.       Лат.поговорка Цени го човекот кој ти укажува на твоите грешки како да ти открил скриено богатство – цени го мудрецот кој ти ги покажува животните опасности.     Дамапада За остварување на поставените задачи, Клубот на лекувани алкохоличари делува следејќи ги правилата за работа, кои важат за […]

МУДРОСТИ – ЖЕНАТА ВО БРАКОТ

– Најпознати се оние жени, кои имаат непознати мажи. Волтер Рила – …привлечна е само женидбата од љубов; да се ожениш со девојка само затоа што е симпатична, исто е како да купиш на пазар непотребен предмет, само затоа што е убав. Во брачниот живот најважен шраф е љубовта, половата привлечност, едно тело, а сé […]

ПРИЧИНИ И МОТИВИ

% Многу е тешко да направам рекапитулација на мотивите и причините, кои ја потикнаа мојата желба да им помагам на луѓето, во нивната борба со алкохолната болест. Можеби една од причините е нивното погрешно сфаќање, нивното тотално незнаење на темата алкохолизам, посебно нивното незнаење за вредноста и улогата на Клубот на лекувани алкохоличари, во животот […]

ДА ЈА ПРИФАТИМЕ ОДГОВОРНОСТА ЗА СВОИТЕ ПОСТАПКИ

% Ѓаволот успеваше, со помош на фрази и разни трикови, да го украси пеколот, во кој ме држеше и угнетуваше повеќе од триесетина години. Но, кога почувствував дека мојот живот е сличен на оној на животните и посличен не можеше да биде, кога дојдов до границата да морам да го бранам своето човечко достоинство, тогаш […]

ЗАШТО Е ПОТРЕБЕН ТОЛКУ ГОЛЕМ ТРУД?

% Апстинентите од Клубот на лекувани алкохоличари им посветуваат посебно внимание на новите апстиненти, на оние, кои ја започнуваат својата борба со алкохолната болест. Но, зошто е потребен толку голем труд за да се достигне победата? Зошто е потребна толкава концентрација и внимание во слушањето, на прв поглед на досадното и веќе стотиципати слушнатото раскажување […]

УЛОГАТА НА ТЕРАПЕВТОТ

% Посебна улога во процесот на лекувањето на алкохолната болест и во надминувањето на проблемите, кои се предизвикани од неа, има нашиот терапевт. Темите што се обработуваат во Клубот на лекувани алкохоличари се интересни и присутните апстиненти, ги следат со големо внимание. Сите се трудиме да ја усовршиме својата волја, да се придржуваме до правилата […]