ТЕШКО Е ДА СЕ ПРОНАЈДЕ ПАТОТ ВО ЖИВОТОТ

Во основа, се вртев околу едно исто, за мене во тоа време нерешливо прашање, кое се состоеше во тоа да правам нешто, нешто друго, не знаејќи што и зошто. Денес ми е смешно кога ќе се сетам, како моите родители понекогаш се трудеа да ме научат на нешто потребно, иако и самите не знаеја што […]

УЛОГАТА НА ТАТКО МИ ВО МОЈОТ ЖИВОТ

Татко ми не ги поднесуваше грешките од своите соседи и пријатели, што беше многу полошо, не ги поднесуваше и простуваше грешките, ни оние најситни, од мајка ми и од децата. За најмала ситница секогаш го подигаше гласот, а знаеше и да казни со понекоја шлаканица. Една вечер, кога си легнавме, слушнав како ја кара мајка […]

МОЕТО НЕСРЕЌНО ДЕТСТВО

Детето е половина мајмун, половина Ангел. Колку треба да се издигнува и колку да се спушта, додека не стане човек?           Роден сум 1956 година во Република Македонија, во градот Прилеп, како второ од четирите деца на моите родители, Марија и Славе Петрески. Брат ми е девет години помал од мене, а со сестрите послабо […]

ИСПОВЕД – ВОВЕД

Почитувани пријатели, сите Вие кои ќе ја отворите оваа страна. Во наредниот период ќе Ви ја презентирам мојата прва книга “Исповед на еден алкохоличар”, со цел поблиску да се запознаете со мојот животен пат, пред сé да се запознаете со уништувачката моќ на алкохолот и со непобитната вистина, дека спас од пеколниот алкохолен лавиринт постои. Се […]

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СДУ “ДР. МЕТОДИЈА НИКОЛОСКИ – МЕЦ” НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА ЗКЛАМ

Јас, Ташко Причков, долгогодишен член и претседател на Советувалиштето на лекувани алкохоличари “Д-р Методија Николоски – Мец“, имам чест и огромно задоволство, од името на сите членови и од името на нашите ценети терапевти, да ги поздравам сите присутни на денешнава свеченост и да ви посакам понатамошна успешна работа.             Велат дека успехот не е […]

СТРАВОТИИТЕ ОД АЛКОХОЛНИОТ ПЕКОЛ

Изворна верзија на една потресна приказна за животот на една пријателка од Сараево, која ја запознав на netlog страната, за својот живот со алкохоличар. Се надевам дека, кај секој што ќе ја прочита, ќе остане дилемата: дали се морало така да се заврши? Дали не постоел начин да му се помогне на несреќниот човек, заглавен […]

ЗАВИСНОСТА ОД АЛКОХОЛОТ Е СЕМЕЕН ПРОБЛЕМ

Ставовите кон пиењето алкохолни пијалаци се формираат уште во детството и раната младост и тоа по образецот на надворешен модел на блиските по идентитет. Грубо и поедноставено, ама сепак, темелно точно кажано. Луѓето во проблеми предизвикани од пиењео раѓаат луѓе со проблеми од пиењето алкохол, а закрепнатите и луѓето што пијат умерено и нередовно, раѓаат […]