МУДРОСТИ – “ЖЕНА”

– Кога жената треба да направи нешто лошо и злобно, да би се сетила на тоа, има вечно и бесмртно памтење. Плаут – Жените доаѓаат да гледаат претстава, но доаѓаат и нив да ги гледаат. Овидие – Жената, ако е добра, задоволна е со еден маж. Плаут – Идеална е онаа жена, која иако ви […]

НИКАКО НЕ МОЖЕМЕ ДА БИДЕМЕ ДОБРИ РОДНИНИ И ПРИЈАТЕЛИ, АКО НА ЛУЃЕТО ОКОЛУ НАС НЕ ИМ ПОМОГНЕМЕ ПОЛЕСНО ДА ИЗЛЕЗАТ ОД АЛКОХОЛНИОТ ПЕКОЛ

Драг пријателе,           Го напишав овој текст за да го изнесам тоа што сакам да ти го кажам, бидејќи помеѓу нас, заради твоето однесување, се подигна бариера, ѕид низ кој не можеме нормално да комуницираме. И, затоа што тој ѕид постои, ние стануваме се подалечни и тешко можеме да се разбереме еден со друг. За да […]

КАКО ДА ИМ ПОМОГНЕМЕ НА АЛКОХОЛИЧАРИТЕ

Како можеме најлесно и најсигурно да им помогнеме на алкохоличарите? Треба сите ние да ја признаеме нашата вина за несреќната состојба на многу луѓе, на кои сме можеле и на кои сеуште можеме да им помогнеме, а потоа сé што порано ни изгледало невозможно, ќе ни изгледа лесно и пријатно. Тогаш нема да се плашиме […]

ОПШТО ПРИФАТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ЦВРСТА АПСТИНЕНЦИЈА

Цени го човекот кој ти укажува на твоите грешки, како да ти открил скриено богатство – цени го мудрецот кој ти ги покажува животните опасности.     Дамапада За остварување на поставените задачи, апстинентите во Клубот на лекувани алкохоличари делуваат следејќи ги правилата за работа, кои се прифатени во сите клубови. Со тоа се осигурува полесна соработка […]