СПАСОТ Е НА ДОФАТ НА РАКАТА

% Но, тогаш Бог одлучи да смеша прсти во нашиот живот. Еден тмурен, пролетен ден, јас заминав во полето да работам, а мојот сопруг, како и обично, тргна кон кафеаната. На половина од патот, забележал дека ги заборавил оние малку пари што ги имаше и одлучил да се врати, за да ги земе. Само што […]

АЛКОХОЛОТ – НЕВИДЛИВ, НО СТРАШЕН НЕПРИЈАТЕЛ

% Во почетокот немаше ништо необично, не гледав ништо лошо во тоа и воопшто не ми сметаше. Но, како времето поминуваше, тој почна почесто дома да доаѓа поднапиен, што е почудно, од тогаш, од за мене непознати причини, почна необично да се однесува Речиси по цел ден беше во кафеаната, од утро до мрак. Понекогаш […]

ИСКУШЕНИЈАТА ДЕМНАТ ОД СИТЕ СТРАНИ

Во Клубот на лекувани алкохоличари владееше необична атмосфера. Ништо не укажуваше дека на состанокот ќе се случи нешто необично, што долго ќе го паметиме. Обично, пред почетокот на секој состанок личиме на деца од училиште, кои ги користат последните моменти, пред да влезе учителот, гласно да кажат уште нешто, што божем е многу важно, а […]