МУДРОСТИ – ЖЕНИ… МАЖИ

– Пријателството на две жени е само завера против трета. Кар – Жената што не е убава, никогаш не била млада. Свечин – Кога не би биле жените, дијамантот би бил обичен камен. В. Иго – Има жени кои погрешно го разбрале Дарвин: секој маж го прават мајмун. Дејв Ален – Мажот се жени да […]

ЗАВИСНОСТА ОД АЛКОХОЛОТ Е СЕМЕЕН ПРОБЛЕМ

Ставовите кон пиењето алкохолни пијалаци се формираат уште во детството и раната младост и тоа по образецот на надворешен модел на блиските по идентитет. Грубо и поедноставено, ама сепак, темелно точно кажано. Луѓето во проблеми предизвикани од пиењео раѓаат луѓе со проблеми од пиењето алкохол, а закрепнатите и луѓето што пијат умерено и нередовно, раѓаат […]