КАКО ДА ИМ ПОМОГНЕМЕ НА АЛКОХОЛИЧАРИТЕ

На Вашиот член од семејството, кој има проблеми предизвикани од пиењето алкохолни пијалаци, не му држете предавања, не го морализирајте, не го грдете, не го изложувајте на срам и на закани. Не се карајте со Вашиот член, кој има проблеми предизвикани од пиењето и секако, над се, не ги прикривајте последиците од неговото пиење. Во […]