ПРИСУСТВУВАЈЌИ НА СРЕДБИТЕ ВО КЛУБОТ РАЗБИРАМЕ ДЕКА . . .

Вие, кои што за прв пат доаѓате во клубот, вероватно сте разбрале дека сте влегле во големото семејство, кое сака да си го смени стилот на живот, кое сака повторно да ја најде насмевката и задоволството кај секого! За да се постигне ова, постојат неколку многу едноставни работи, кои треба да се направат. Работи кои […]

For the act: “How to win The King Alcohol”.

          Jack London, the big writer, who famed with his act the militancy, the vitality and the strong will to brook on legs the hardest  shoots of the destiny and to resist to all challenges, the author of the big hymn for the victory of the human being against the fear, despondency and desperation, oneself […]