ЉУБОВТА – ТЕМЕЛ НА УСПЕХОТ

Во последнава година во мојата душа се случи голема преобразба… почнав да живеам помирен живот, почувствував вистинска љубов, ја открив силата на моите емоции… конечно дојдов до тоа прекрасно сознание: морав повторно да се родам, го пронајдов тоа, заради кое ќе живеам нов живот, а тоа е – помагање на луѓето полесно да излезат од […]

САМОСТОЈНОСТА НА КЛУБОТ НА ЛЕКУВАНИ АЛКОХОЛИЧАРИ

Клубот на лекувани алкохоличари е мултифамилијарна заедница, која што има свој сопствен развој, трансформирајќи се низ времето со другите мултифамилијарни заедници. Клубот е автономен организам вкоренет во локалната заедница… освен грижата за растот и созревањето на своите членови, делува и е во тесна врска со локалната заедница во која е вклопен. Спрема тоа, Клубот не […]