АЛКОХОЛИЗАМ

Човекот го пие алкохолот и се залажува дека токму таа течност -алкохолот, ќе му ги “реши” сите проблеми и ќе “даде одговор” на сите прашалници, што се во неговата глава! Сите луѓе немаат иста сила, иста способност да ги поднесуваат животните тегоби. Може да постои и многу силна личност кај која, поради тежината на проблемите […]

Пореметување на личноста и карактерот кај алкохоличарот

За оштетувањата на мозокот кај алкохоличарите, може индиректно да се заклучи преку набљудувањето на начинот на нивното однесување! Се смета дека “нормалното” однесување е одраз на интактна мозочна функција, па секоја промена доведува до пореметено однесување. Ако се земе дека под карактер се подразбира збир на особини на личноста, нејзини ставови и однесување, што е […]

МУДРОСТИ – МАЖ, ЖЕНА, БРАК

– Мажите знаат само да мислат, а жените имаат свој начин да разберат, но не мислат. Тагоре – Кога мажот е совршен, можете да му се восхитувате, но не и да го сакате. Моро – За жените е комплимент начинот на кој ги лажеме. Мастројани – Мажот нерадо станува пријател на некоја жена, ако веќе […]