Нека Татковите глупости ти бидат опомена

Нема ништо победно од човекот, кој сé сака, а ништо не може. Клаудие
Врската помеѓу мажот и жената, за да биде вистински интересна, помеѓу нив треба да има уживање, спомени и желби. Шамфор
,,,,,,,