ИЗОПАЧЕН СВЕТ

Секое време се препознава по настаните што го одбележуваат неговиот календар, а за паметење ќе останат само ликовите на оние малкумина кои дале свој придонес за општото добро на човештвото, направиле такви дела, со кои помогнале да се подобри животот и живеењето на што поголем број луѓе. Со минување на времето делата ќе преминат во […]

Секој кој пие алкохол е – потенцијален алкохоличар!

АЛКОХОЛИЗАМ Човекот го пие алкохолот и… се залажува дека токму таа течност -алкохолот, ќе му ги “реши” сите проблеми и… ќе “даде одговор” на сите прашалници… што се во неговата глава! Сите луѓе немаат иста сила, иста способност да ги поднесуваат животните тегоби! Може да постои и многу силна личност кај која, поради тежината на […]

Свеста за брачната должност

Во мислите ја обнови пријатната страна на животот. Ги затвори очите. Во истиот момент се присети на минатото и во мислите ѝ се појавија безброј слики од оној среќен период на животот, во кој централно место имаа Блаже и Дарко. Патуваше заедно со своите најмили во светот на фантазијата, што тогаш целосно ја обземаше. Тоа […]

Алкохол – што е тоа?

Зборот – алкохол, има Арапско потекло  (Al-kohl),  т.е. „многу фин“ или „оној што пали – жари“ Кога станува збор за алкохолот, мислиме на хемиското соединение на алкохол, а пред се на групата алкохоли… која се вика етанол (C2H5OH). Toa e бистра, безбојна и делумно испарлива течност со специфичен мирис и вкус. Поради добрата растворливост во […]

СОЦИЈАНИ И ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОД АЛКОХОЛИЗМОТ

Социјалните последици во семејствата, во кои има алкохоличари, се манифестираат со запаѓање во лоша економска состојба и осиромашување заради неефикасноста или губењето на работата, големите трошоци за пиење, задолжувањата, распродавањето предмети од дома и др. Посебно тешка социјална компликација е социјалната изолација. Таа се изразува со избегнување на пријателите и поднините, кое често е обострано. […]

Најчести семејни нарушувања, како последица од алкохлизмот

Најчести семејни нарушувања, што се јавуваат поради алкохлизмот се: Нарушени комуникации:         Поради долгогодишни манипулации и избегнување на одговорноста, алкохоличарот воспоставува нарушени комуникации, во кои свесно или несвесно се вклучуваат останатите членови на семејството. Комуникациите се нејасни, двосмислени и противречни. Алкохоличарот обично зборува полувистини, ја премолчува суштината и поголемо значење им дава на неважни поединости. […]

АЛКОХОЛИЗАМ

Човекот го пие алкохолот и се залажува дека токму таа течност -алкохолот, ќе му ги “реши” сите проблеми и ќе “даде одговор” на сите прашалници, што се во неговата глава! Сите луѓе немаат иста сила, иста способност да ги поднесуваат животните тегоби. Може да постои и многу силна личност кај која, поради тежината на проблемите […]

Пореметување на личноста и карактерот кај алкохоличарот

За оштетувањата на мозокот кај алкохоличарите, може индиректно да се заклучи преку набљудувањето на начинот на нивното однесување! Се смета дека “нормалното” однесување е одраз на интактна мозочна функција, па секоја промена доведува до пореметено однесување. Ако се земе дека под карактер се подразбира збир на особини на личноста, нејзини ставови и однесување, што е […]

For the act: “How to win The King Alcohol”.

          Jack London, the big writer, who famed with his act the militancy, the vitality and the strong will to brook on legs the hardest  shoots of the destiny and to resist to all challenges, the author of the big hymn for the victory of the human being against the fear, despondency and desperation, oneself […]

ВО СЕКОЈ ЧОВЕК СЕ КРИЕ ПОБЕДНИК

Од нашиот прекрасен живот во Америка, ќе кажам дека со помош на нашиот роднина, кој ни најде работа, добро се снајдовме и може слободно да се каже дека денес сме добро ситуирани луѓе. Но, уште поважно е што повторно го имаме тоа, што поради алкохолот го изгубивме. Нашите деца завршија школо, станаа добри и успешни […]