Сув Рецидив

Под зборот РЕЦИДИВ се подразбира повторување, обично враќање на некоја појава откако била исчезната… во алкохолизмот – прекинување на апстинцијата и повторно пиење на алкохол од страна на апстинетот! Алкохолизмот е тешка и сериозна болест и… има разни причини за повторно завлегување во пеколниот алкохолен лавиринт! Најчесто РЕЦИДИВОТ се случува поради АЛКОХОЛНИТЕ КРИЗИ, со кои […]

ОПШТО ПРИФАТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ЦВРСТА АПСТИНЕНЦИЈА

За остварување на поставените задачи, апстинентите во Клубот на лекувани алкохоличари делуваат следејќи ги правилата за работа, кои се прифатени во сите клубови. Со тоа се осигурува полесна соработка помеѓу клубовите. Во својата борба со алкохолната болест, секој апстинент треба да ги почитува универзалните правила кои се применуваат во сите Клубови на лекувани алкохоличари, но […]

For the act: “How to win The King Alcohol”

Jack London, the big writer, who famed with his act the militancy, the vitality and the strong will to brook on legs the hardest shoots of the destiny and to resist to all challenges, the author of the big hymn for the victory of the human being against the fear, despondency and desperation, oneself was […]

АЛКОХОЛИЗМОТ – БОЛЕСТ ШТО СЕ ЛЕЧИ!

Само во искушенијата човечките доблести ја достигнуваат својата висина. Во отсуство на ветрот, купот од памук цврсто стои како планински врв.     Индиска пог. Алкохолизмот е болест што може успешно да се лечи!Крајно време е луѓето мора да излезат од состојбата на тотално незнаење и… да почнат конечно да ги согледуваат вистинските последици од алкохолот! За алкохоличарот […]

“Delirium tremens”

Три дена се бореше со силната желба да се напие. Кон крајот на третиот ден му дојде мисла дека експериментот успешно го завршил. “Од утре слободно ќе можам да продолжам да пијам. Сега имам доказ дека со пиењето можам да престанам кога ќе посакам. Кога можам три, зошто не би можел да не пијам триесет, […]

Вербата во промена

Како да се надминат проблемите, да се премостат бариерите на патот кон промената на нашиот однос кон алкохолот и животот воопшто, како да се достигне победата над алкохолното зло? Реалната промена, за разлика од некои општи сфаќања, не подразбира жртва! Спротивно, тоа е откажување од секаков облик на (само)жртвување, на кој една личност се навикнала! […]

ПОСЛЕДИЦИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО ОД АЛКОХОЛИЗМОТ

Семејството претставува основна клетка на општеството, заедница на мажот, жената и нивните деца. Здравјето, животот и живеењето на едно семејство се проценува према успешноста на неговото функционирање, па во таа смисла, семејството може да биде функционално или дисфункционално! Функционалното семејство е она, што на своите членови им обезбедува психофизичка сигурност, интелектуален и едукативен развој, економска […]

Пореметување на личноста и карактерот кај алкохоличарот

За оштетувањата на мозокот кај алкохоличарите, може индиректно да се заклучи преку набљудувањето на начинот на нивното однесување! Се смета дека “нормалното” однесување е одраз на интактна мозочна функција, па секоја промена доведува до пореметено однесување. Ако се земе дека под карактер се подразбира збир на особини на личноста, нејзини ставови и однесување, што е […]

ЉУБОВТА – ТЕМЕЛ НА УСПЕХОТ

Во последнава година во мојата душа се случи голема преобразба… почнав да живеам помирен живот, почувствував вистинска љубов, ја открив силата на моите емоции… конечно дојдов до тоа прекрасно сознание: морав повторно да се родам, го пронајдов тоа, заради кое ќе живеам нов живот, а тоа е – помагање на луѓето полесно да излезат од […]

КАКО ДА ИМ ПОМОГНЕМЕ НА АЛКОХОЛИЧАРИТЕ

На Вашиот член од семејството, кој има проблеми предизвикани од пиењето алкохолни пијалаци, не му држете предавања, не го морализирајте, не го грдете, не го изложувајте на срам и на закани. Не се карајте со Вашиот член, кој има проблеми предизвикани од пиењето и секако, над се, не ги прикривајте последиците од неговото пиење. Во […]