Kako da go unistime alkoholnoto zlo

Denes na site strani se govorat tolku mnogu vistini za posledicite od alkoholot, taka što e čudno što lugjeto ne možat ili ne sakaat da ja vidat vistinata! I… tuka se postavuva prašahjeto: dali možebi e potrebno da se napravi ušte nešto, nešto drugo? Jas, Ilija Petreski, nedovolno educiran, nekogaš loš, mnogu loš čovek se osmeliv da sovetuvam: što treba da se napravi za postignuvanje na pogolemi uspesi vo borbata so alkoholnata bolest! Dolgo se kolebav, no iako čuvstvuvam deka seto toa e neobično, nedolično i drsko, sepak se odlučiv da gi kažam moite stavovi!

        Vo posledno vreme sé počesto i počesto, od razni strani gledam… ne samo znaci deka lugjeto poulavele i podivele, tuku slušam I čitam deka… ne smo što toa go opravduvaat, tuku i go veličaat toa diveenje! Odejkji od posledicite kon pričinite, sekogaš doagjam do toa tažno soznanie – neprijatel broj eden za celoto čoveštvo e alkoholot!

        Žal mi e što ne možam so mnogu silni zborovi da go iskažam toa, što e tolku jasno i očigledno, a na alkoholičarite i na lugjeto voopšto im e tolku potrebno, zborovi koi kje gi nateraat nivnite misli kon pomaganje na alkoholičarite i… osloboduvanje od stegite na alkoholot voopšto! Toa e slično na čuvstvoto na nem čovek, koj ne može da go kaže toa što go znae, toa što e tolku potrebno i spasonosno da go znaat onie… na koi bi sakal da go kaže! Mislam deka treba da se isprati jasna i silna poraka do site institucii na vlasta, koi konečno, vistinski, a ne samo deklarativno, da počnat da pomagaat vo nadminuvanje na problemite predizvikani od alkoholot kaj lugjeto, posebno da im se pomogne na mladite lugje… na koi taa pomoš im e najpotrebna! Vo borbata so alkoholnoto zlo treba i mora da se vklučat site razumni lugje, zatoa što nejzinata cel e vo soglasnost so progresot na čoveštvoto i so moralnata svest na opštestvoto, so nivnata sovest… koja odsekogaš go osuduvala pijanstvoto! Ako uspeeme da gi zainteresirame mokjnite i dobrite na ova Božjo delo – narečeno svet, togaš rabotata kje trgne i togaš… i mojata i vašata radost kje bide tolku sitna troška vo ogromnoto dobro, što možeme da im go napravime na iljadnicite lugje, taka što na pofalbi i nagradi nema ni da pomislime!

        Bi bilo opravdano lugjeto da se odnesuvaat ramnodušno, kon toa što go nudam, koga bi govorel za nešto što samiot sum go izmislil, nešto što može… no i ne mora da bide! No, propasta i zloto od alkoholot se tolku očigledni, taka što kon toa nikoj ne može da ima nikakov somnež! Možno e lugjeto da se premisluvaat dali da go napravat toa što im go sovetuvam, koga toa bi bilo sramno i ponižuvačko, što ne e vo sklad so čovekovata priroda! No, sosema e sprotivno… toa na što jas povikuvam potpolno e bezopasno i lesno, plemenito i humano, vo soglasnost i so našata sovest za našite vrednosti i so čovekovata priroda!

        Celata svoja energija ja vložuvam… ne velam vo uništuvanje na alkoholnoto zlo, taa cel vo ovoj moment e nedostižna i se graniči so fantazija, tuku na aktivnosti koi treba da go srušat sistemot, koj mu ovozmožuva na gjavolot da gi uništuva lugjeto i… da go zameni so nov, vo koj srekjata na sekoj čovek… kje bide na prvo mesto! Najvažna karakteristika na patot što go nudam e: da ne se vleguva vo nikakvi kompromisi so taa zla sila – alkoholot, koja od dlabinata na srceto sakam da ja uništam – treba da se prifati i da počne da se sproveduva politika na nulta tolerancija za alkoholot!

        Na site strani okolu nas vrie od deca! Nikako ne smeeme da pretpostavime deka se ragjaat i rastat za da stanat pijanici, narkomani, divjaci! Celo vreme se kažuvaat prikazni za toa, kako treba da se spasuvaat lugjeto i detskite životi, a se uništuvaat. Treba da se vložat napori decata da izrasnat vo dostoinstveni lugje.. samo toa e dobro delo! No, toa delo ne se pravi so prazni zborovi, tuku so iskreno pomaganje preku primeri od sopstveniot zivot! Zatoa, posebno vnimanie treba da se posveti na vospituvanjeto na decata i ulogata što ja imaat roditelite i obrazovnite institucii, vo gradenjeto na detskiot karakter!

        Koga razgovarame za vospituvanjeto, sosema e jasno: zašto roditelite gi prepuštaat decata na samite sebe? Koga bi gi držele doma, bi gi videle posledicite od svojot nemoralen život na sopstvenite deca… bi se videle sebe si vo decata, kako vo ogledalo! Tatkoto doma pie vino i rakija za vreme na ručekot, a sinot vo kafeana! Tatkoto ništo ne raboti… sinot isto taka! Go ostavaat deteto samo na sebe, daleku od nivnite oči i… povekje go nema ogledaloto vo koe se gledaat!

        Mnogu važna uloga vo gradenjeto na detskiot karakter, treba da ima obrazovanieto. Osobeno vnimanie treba da se posveti na zaštitata na mladite od zavisnostite, a posebno vnimanie treba da im se posveti na metodite za borbata so alkoholnoto zlo, od koe se ragjaat rečisi site drugi zla! Eve nekoi od moite predlozi:

– Vo osnovnite učilišta da se vovede zadolžitelna nastava, za borba protiv zavisnostite!

– Vo sekoe sredno učilište, ušte na početokot na školskata godina da se održi roditelska sredba, na koja kje se koordiniraat zaedničkite aktivnosti, pomegju profesorite i roditelite, za pomoš na decata i nadminuvanje na opasnostite od alkoholot!

– Da se organiziraat stručni predavanja, na koi ekspertite po alkohologija kje gi zapoznavaat nastavnicite i učenicite so vistinskite metodi, za borba so alkoholot!

– Barem eden klasen čas vo mesecot da se posveti na zavisnostite!

– Da se izdava časopis, vo koj svoi prilozi kje imaat alkoholozi, dolgogodišni apstinenti, predlozi i razmisluvanja za alkoholot na ucenicite i… istiot besplatno da im se deli na učenicite!

        Pred desetina denovi, vo razgovor so eden nastavnik, toj kaža za slučaj na dete od prvo oddelenie, koe na školskata ekskurzija noselo pivo! Go zemam primerot so toa nevino detence, bidejkji sum ubeden deka nikoj ne mu kažal: kakvi opasnosti go očekuvaat, ako pie alkohol? Vnesete mu na deteto takva misla vo glavata… deka alkoholot, cigarite ili drogata mu se korisni i neophodni i… sé kje mu stane neophodno! Poznavam i roditeli, koi se grižat za zdravjeto na nivnite deca so toa, što im nudat alkohol kako lek! Vo ispravnosta na nivnite postapki se celosno ubedeni, a kako dokaz deka ne grešat go naveduvaat faktot, što mnogu lekari… go preporačuvaat alkoholot kako lek!!! Kako vo kameno vreme! Potoa tie isti lekari, koi so svoite upatstva i soveti go uništile životot na čovekot, so golema važnost konstatiraat deka e bolen od alkoholnata bolest… a pritoa voopšto ne se prašuvaat: kolkava e nivnata odgovornost? Rečisi vo site slučai, koga gi ubeduvam lugjeto deka alkoholot e šteten, ostanuvam sam so svojata vistina bidejkji tie… mnogu povekje mu veruvaat na nesovesniot lekar! Voopšto ne im e važno toa što ukažuvam deka alkoholot e otrov, deka nepobitno e dokažano i, tokmu doktorite toa javno go kažuvaat deka ne postoi lek, što može da se konzumira vo isto vreme so alkohol! Zatoa, mislam deka medicinskata struka i nauka treba da ima najgolema uloga vo borbata so alkoholnata bolest! Eve del od moite razmisluvanja:

– Matičnite lekari, koi prvi doagjaat vo kontakt so alkoholičarite, treba da obratat pogolemo vnimanie na alkoholnata bolest, da ukažat na neophodnosta od lekuvanje!

– Da se ekipiraat nervnite oddelenija so pogolem broj lugje, koi kje rabotat na zavisnostite!

– Vo bolnicite od pogolemite gradovi da se otvorat posebni oddelenija za zavisnosti!

– Da se otvori alkohološka škola za produciranje na novi kadri!

        Lugjeto kon posledicite od alkoholot se odnesuvaat kako da ne gi gledaat, kako tie da ne postojat… sé dodeka nesrekjata ne tropne na nivnata vrata! Možat da se zatvoraat očite, kako što može da gi zatvori očite čovekot koja pagja, bidejkji ne mu se otvoril padobranot, no sostojbata od toa nema da se promeni! Ne smeeme da zaboravime deka sme odgovorni za toa što go pravime, no i za toa što ne go pravime! Pri razgovorot so direktorkata od edno učilište, taa se požali: “Ima slučai koga gi gledame modrinkite na liceto od deteto, sakame da pomogneme, no ne znaeme kade da se obratime!” Porano na semejnoto nasilstvo se žalea samo ponekoi i ponekogaš, a denes… toa e opšta pojava! Kako da se pomogne? Što poskoro treba da se izmeni zakonot za semejno nasilstvo… da se poednostavi procedurata za upatuvanje na nasilnikot na zadolžitelno lečenje… da se koordiniraat aktivnostite na instituciite, za pomošta što ja pružaat da dade vistinski rezultat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *