Strucni Mislenja

ЦЕЛТА НА ЗАПОЧНАТОТО ДЕЛО

Причината за многу несреќи лежина дното од винската чаша. Толстој На 25-ти јануари 2005година, се навршија три години од почетокот на мојата борба со алкохолната болест, се навршија три години од моето враќање меѓу живите, од моето враќање во нормалниот свет, од враќањето на мирот, среќата и радоста во нашиот дом. Овој датум одлучив да […]

Continue Reading
Back To Top