Razno

КАКО ДА ИМ ПОМОГНЕМЕ НА АЛКОХОЛИЧАРИТЕ?

Како можеме најлесно и најсигурно да им помогнеме на алкохоличарите? Треба сите ние да ја признаеме нашата вина за несреќната состојба на многу луѓе, на кои сме можеле и… на кои сеуште можеме да им помогнеме, а потоа сé што порано ни изгледало невозможно, ќе ни изгледа лесно и пријатно! Тогаш нема да се плашиме […]

Continue Reading
Back To Top